tua du lich tua du lich

tua du lich, trang du lich, dich vu du lich, doanh nghiep du lich

  Tours   Khách sạn   Nhà hàng   Địa điểm   Tất cả
Read RSS
Điều hành tours
Tư vấn tour
Vé tàu - Vé máy bay - Tour ghép - Khách sạn
Tên khách sạn Vị trí Ngày hết hạn Giá phòng một đêm Đặt Dịch vụ
Phòng đơn Phòng đôi Phòng ba
  Khu nghỉ Cát Bà Island Resort & Spa Đảo Cát Bà 2012-12-31 2,118,600 - 23,540,000 2,824,800 - 4,696,230 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Các Hoàng Tử Đảo Cát Bà 2012-12-31 0 - 0 481,500 - 588,500 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  khach sạn sea pearl Đảo Cát Bà 2013-09-30 0 - 0 1,230,500 - 1,230,500 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Cát Bà Princes Đảo Cát Bà 2013-05-14 0 - 0 588,500 - 588,500 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Monkey Island Resort Đảo Cát Bà 2013-05-14 0 - 0 0 - 1,765,500 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Cát Bà Sandy Beach Đảo Cát Bà 2011-10-31 1 - 37 0 - 0 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Hùng Long HARBOUR Đảo Cát Bà 2013-09-30 1,011,150 - 1,797,600 1,011,150 - 1,235,850 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Sun and Sea Đảo Cát Bà 2012-12-31 0 - 0 428,000 - 749,000 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Giếng Ngọc Đảo Cát Bà 2013-12-31 0 - 0 802,500 - 802,500 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Hương Cảng Đảo Cát Bà 0 - 0 0 - 0 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Nam Phương Đảo Cát Bà 0 - 0 0 - 0 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Dream Cát Bà Đảo Cát Bà 0 - 0 0 - 0 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Hương Sen Đảo Cát Bà 2011-12-31 0 - 0 214,000 - 481,500 374,500 - 374,500 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Anh Thuận Đảo Cát Bà 0 - 0 0 - 0 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Phú Gia Đảo Cát Bà 2011-12-31 0 - 0 3,482,850 - 3,482,850 0 - 0 Đặt Dịch vụ