tua du lich tua du lich

tua du lich, trang du lich, dich vu du lich, doanh nghiep du lich

  Tours   Khách sạn   Nhà hàng   Địa điểm   Tất cả
Read RSS
Điều hành tours
Tư vấn tour
Vé tàu - Vé máy bay - Tour ghép - Khách sạn
Tên khách sạn Vị trí Ngày hết hạn Giá phòng một đêm Đặt Dịch vụ
Phòng đơn Phòng đôi Phòng ba
  Khách sạn Catina Sài Gòn Sài gòn 2012-12-31 0 - 0 1,775,130 - 3,123,330 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Hotel Continental Saigon Sài gòn 2011-12-31 1,572,900 - 2,584,050 0 - 0 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Kim Đô Sài gòn 2012-09-30 0 - 0 1,797,600 - 4,044,600 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách san New Pacific Sài gòn 2012-09-08 0 - 0 1,168,440 - 3,370,500 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Grand Sài Gòn Sài gòn 2012-12-31 2,584,050 - 3,482,850 5,954,550 - 6,853,350 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Rex Saigon Sài gòn 2012-12-31 0 - 0 2,247,000 - 15,729,000 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Blessing 1 Sài Gòn (Hồng Thiên Lộc) Sài gòn 802,500 - 1,262,600 0 - 0 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Quê Hương - Liberty 3 Sài gòn 2011-12-31 0 - 0 719,040 - 943,740 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Quê Hương - Liberty 2 Sài gòn 2012-02-10 72 - 104 943,740 - 1,166,300 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Blue Diamond Sài gòn 2012-12-31 1,011,150 - 2,247,000 0 - 0 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Đại Nam Sài gòn 2012-10-31 0 - 0 786,450 - 1,685,250 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Đồng Khánh - Sài Gòn Sài gòn 2012-12-31 0 - 0 856,000 - 1,926,000 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Gia Linh Sài Gòn Sài gòn 2011-10-31 719,040 - 2,022,300 0 - 0 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Hoàng Gia Huy Sài gòn 2012-05-31 741,510 - 1,752,660 1,303,260 - 1,303,260 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Kingston Sài gòn 2011-12-31 966,210 - 2,831,220 0 - 0 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Victory Sài gòn 2011-12-31 0 - 0 996,170 - 1,011,150 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách Sạn Northern Sài Gòn Sài gòn 2012-12-31 0 - 0 1,380,300 - 2,070,450 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn May Sài gòn 2011-12-31 0 - 0 1,348,200 - 2,247,000 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Oscar Sài Gòn Sài gòn 2011-12-31 0 - 0 1,280,790 - 2,808,750 0 - 0 Đặt Dịch vụ
   Khách sạn Viễn Đông Sài Gòn Sài gòn 2011-12-31 1,078,560 - 1,123,500 1,168,440 - 2,763,810 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Thiên Hồng (Arcenciel) - Sài Gòn Sài gòn 2011-12-31 808,920 - 1,123,500 674,100 - 1,348,200 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Thanh Bình 1 Sài gòn 2012-06-30 0 - 0 877,400 - 1,016,500 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách Sạn Thanh Bình 2 Sài gòn 2012-06-30 0 - 0 609,900 - 770,400 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Thanh Bình 3 Sài gòn 2012-06-30 0 - 0 395,900 - 652,700 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn BEL AMI Sài gòn 2011-12-31 0 - 0 920,200 - 1,241,200 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Caesar Sài gòn 2011-12-31 0 - 0 642,000 - 1,498,000 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Family Inn Saigon Sài gòn 2012-12-31 0 - 0 1,011,150 - 1,685,250 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Chancery Saigon Sài gòn 2012-12-31 0 - 0 1,011,150 - 1,460,550 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Quê Hương - Liberty 4 Sài gòn 2012-02-10 0 - 0 943,740 - 1,168,440 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Quê Hương - Liberty Central Sài gòn 2012-02-10 0 - 0 1,685,250 - 1,909,950 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Sapphire Sài gòn 2012-11-30 0 - 0 1,123,500 - 2,359,350 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Sai Gon Star Sài gòn 2012-12-31 0 - 0 802,500 - 1,070,000 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn New Epoch Sài gòn 2012-12-31 0 - 0 898,800 - 2,022,300 0 - 0 Đặt Dịch vụ
  Khách Sạn Hồng Vy 1 Sài gòn 2012-12-31 0 - 0 561,750 - 988,680 943,740 - 943,740 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Blue River Sài gòn 2011-12-31 0 - 0 442,980 - 606,690 741,510 - 741,510 Đặt Dịch vụ
  Khách sạn Sao Mai - Sài Gòn Sài gòn 2012-12-31 0 - 0 278,200 - 353,100 0 - 0 Đặt Dịch vụ