tua du lich tua du lich

tua du lich, trang du lich, dich vu du lich, doanh nghiep du lich

  Tours   Khách sạn   Nhà hàng   Địa điểm   Tất cả
Read RSS
Điều hành tours
Tư vấn tour
Vé tàu - Vé máy bay - Tour ghép - Khách sạn
    Những tour nổi bật
Mã tour Tên tour Picture Loại tour Giá Ngày hết hạn Đặt dịch vụ
T-385 Tour du lịch Đà Nẵng - Hội an - Huế 4 ngày 3 đêm Tour du lịch Đà Nẵng - Hội an -  Huế 4 ngày 3 đêm Du lịch Huế- Hội An- Đà Nẵng 3,636,237 - 3,636,237 31/12/2015 Đặt dịch vụ
T-346 Đà Nẵng - Cù Lao Chàm - Bà Bà / 4 ngày Đà Nẵng - Cù Lao Chàm - Bà Bà / 4 ngày Du lịch Huế- Hội An- Đà Nẵng 3,330,000 - 0 31/12/2015 Đặt dịch vụ
T-338 Hà Nội - Thiên Cầm / 5 ngày 4 đêm Hà Nội - Thiên Cầm / 5 ngày 4 đêm Du lịch Thiên Cầm- Sầm Sơn 0 - 0 31/12/2015 Đặt dịch vụ
T-335 Hà Nội - Bãi Lữ / 3 ngày 2 đêm Hà Nội - Bãi Lữ / 3 ngày 2 đêm Du lịch Vinh- Cửa Lò 3,708,510 - 0 31/12/2015 Đặt dịch vụ
T-331 Hà Nội - Cửa Lò / 4 ngày 3 đêm Hà Nội - Cửa Lò / 4 ngày 3 đêm Du lịch Vinh- Cửa Lò 0 - 0 31/12/2015 Đặt dịch vụ
T-306 Tour Nha Trang - 5 ngày bằng tàu Tour Nha Trang - 5 ngày bằng tàu Du lịch Nha Trang- Đà Lạt 6,069,554 - 7,049,599 31/12/2016 Đặt dịch vụ
T-305 Tour Hà Nội - Nha Trang / 3 ngày Tour Hà Nội - Nha Trang / 3 ngày Du lịch Nha Trang- Đà Lạt 2,786,174 - 4,003,759 31/12/2016 Đặt dịch vụ
T-266 Du lịch Nha Trang: Đảo Bình Ba – Vinpearl Land – Vịnh Nha Phu – City Tour – Tắm bùn I-resort 4 Ngày Du lịch Nha Trang: Đảo Bình Ba – Vinpearl Land – Vịnh Nha Phu – City Tour – Tắm bùn I-resort 4 Ngày Du lịch Nha Trang- Đà Lạt 3,211,600 - 5,011,983 31/12/2016 Đặt dịch vụ
T-264 Tour du lịch Thiên Cầm - Ngã ba Đồng Lộc / 3 ngày Tour du lịch Thiên Cầm - Ngã ba Đồng Lộc / 3 ngày Du lịch Thiên Cầm- Sầm Sơn 2,703,590 - 2,407,590 31/12/2015 Đặt dịch vụ
T-261 Tour du lịch Nha Trang - ĐBSCL / 14 ngày - đi bằng tàu hoả Tour du lịch Nha Trang - ĐBSCL / 14 ngày - đi bằng tàu hoả Du lịch Nha Trang- Đà Lạt 9,694,296 - 19,973,229 31/12/2016 Đặt dịch vụ
T-259 Du lịch ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ – BÀ NÀ - HỘI AN - HUẾ (4N/3Đ) Máy bay Du lịch ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ – BÀ NÀ - HỘI AN - HUẾ (4N/3Đ) Máy bay Du lịch Huế- Hội An- Đà Nẵng 6,730,670 - 9,745,689 31/12/2015 Đặt dịch vụ
T-251 Tour du lịch Huế - Hội An / 4 ngày bằng tàu Tour du lịch Huế - Hội An / 4 ngày bằng tàu Du lịch Huế- Hội An- Đà Nẵng 3,396,970 - 4,561,545 31/12/2015 Đặt dịch vụ
T-247 Du lịch Hà Nội - Sầm Sơn/3 ngày 2 đêm Du lịch Hà Nội - Sầm Sơn/3 ngày 2 đêm Du lịch Thiên Cầm- Sầm Sơn 2,218,150 - 2,048,838 31/12/2015 Đặt dịch vụ
T-226 Tour du lịch Bãi Lữ - Nghệ An / 4 ngày Tour du lịch Bãi Lữ - Nghệ An / 4 ngày Du lịch Vinh- Cửa Lò 4,197,650 - 4,822,950 31/12/2015 Đặt dịch vụ
T-223 Tour Du Lich Hội An - 3 ngày 2 đêm Tour Du Lich  Hội An  - 3 ngày 2 đêm Du lịch Huế- Hội An- Đà Nẵng 2,477,890 - 2,995,890 31/12/2015 Đặt dịch vụ
T-218 Tour du lịch Nha Trang - Sài Gòn / 7 ngày bằng máy bay Tour du lịch Nha Trang - Sài Gòn / 7 ngày bằng máy bay Du lịch Nha Trang- Đà Lạt 6,128,680 - 9,153,171 31/12/2016 Đặt dịch vụ
T-198 Tour du lịch Đà Nẵng - Mỹ Sơn/ 4 ngày Tour du lịch Đà Nẵng - Mỹ Sơn/ 4 ngày Du lịch Huế- Hội An- Đà Nẵng 3,024,380 - 4,743,474 31/12/2015 Đặt dịch vụ
T-173 Tour du lịch Hội An - Thánh Địa Mỹ Sơn / 3 ngày Tour du lịch Hội An - Thánh Địa Mỹ Sơn / 3 ngày Du lịch Huế- Hội An- Đà Nẵng 2,200,020 - 2,707,290 31/12/2015 Đặt dịch vụ
T-169 Tour du lịch Nha Trang - Đà Lạt/ 5 ngày Tour du lịch Nha Trang - Đà Lạt/ 5 ngày Du lịch Nha Trang- Đà Lạt 4,362,300 - 3,900,540 31/12/2015 Đặt dịch vụ
T-156 Du lịch Huế - biển Lăng Cô / 4 ngày Du lịch Huế - biển Lăng Cô / 4 ngày Du lịch Huế- Hội An- Đà Nẵng 4,984,270 - 4,688,640 31/12/2012 Đặt dịch vụ
T-126 Tour du lịch Cửa Lò - Quê Bác / 3ngày Tour du lịch Cửa Lò - Quê Bác / 3ngày Du lịch Vinh- Cửa Lò 2,459,760 - 2,227,770 31/12/2015 Đặt dịch vụ