tua du lich tua du lich

tua du lich, trang du lich, dich vu du lich, doanh nghiep du lich

  Tours   Khách sạn   Nhà hàng   Địa điểm   Tất cả
Read RSS
Điều hành tours
Tư vấn tour
Vé tàu - Vé máy bay - Tour ghép - Khách sạn
Login for travel partners
Tên:
Mật khẩu:
   
|
Hướng dẫn du lịch
Tìm kiếm
Quảng cáo
    Thắng cảnh
Lễ hội đền Hùng Thời gian: 8 - 11/3 âm lịch. Chính hội ngày 10/3 âm lịch
Địa điểm: Núi Nghĩa Lĩnh, Xã Hy Cương, thành...
Lễ hội Gia Thanh Thời gian: 2 - 3/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Hội Mai Đình Thời gian: 3/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Hội Bạch Hạc Thời gian: 3 - 5/1 âm lịch.
Địa điểm: Phường Bạch Hạc, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Hội làng Dị Nậu Thời gian: 4 - 6/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Hội đền Mẹ Âu Cơ Thời gian: 7/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.
Hội Xoan Thời gian: 7 - 10/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Hương Nha, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Hội Tứ Xã (Kẻ Gáp) Thời gian: 11 - 12/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
Hội Vũ Lao Thời gian: 10/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
Hội phết Hiền Quan Thời gian: 13/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Lễ Cầu tháng Giêng Thời gian: 27/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.
Hội chùa Thắm Thời gian: 5/5 âm lịch.
Địa điểm: Xã Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
Hội chọi trâu Phù Ninh Thời gian: 12/2 âm lịch.
Địa điểm: Xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Hội Đào Xá Thời gian: 9/7 âm lịch.
Địa điểm: Xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.
Hội An Đạo Thời gian: 19 - 20/7 âm lịch.
Địa điểm: Xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Hội Hà Thạch Thời gian: 10/10 âm lịch.
Địa điểm: Xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
Hội đình Cả Thời gian: 10 - 11/11 âm lịch.
Địa điểm: Xã Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
Hội Vĩnh Mỗ Thời gian: 7 - 11/1 âm lịch.
Địa điểm: Xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
Đầm Ao Châu Vị trí: Thuộc huyện Hạ Hòa, cách thị xã Phú Thọ 50km, cách thành phố Việt Trì 70km.
Hang Lạng Vị trí: Thuộc vùng Xuân Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Đặc điểm: Hang Lạng là hang lớn nhất,...
Page  1    2    Next